เรื่อง: ฟิล์มยืดพันพาเลท สำหรับการใช้ห่อรัดสิ่งของหรือสินค้า
 
 102