แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - posterz

1
วิธีการขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1และแนะนำขั้นตอนการทำใบสมัครในปี 2021


วีซ่านักเรียนอเมริกาF1 คือ วีซ่าที่ใช้เพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น การเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนสายวิชาชีพต่างๆ การเรียนต่อปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรอื่นๆที่มีระยะเวลามากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ซึ่งบุคคลที่ต้องการจะไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยทุนส่วนตัวไม่ได้มีองค์กรใดสนับสนุน ต้องใช้วีซ่าประเภท F-1 ในการยื่นขอ

โดยในวันนี้เรามาทำความรู้จักวีซ่าประเภทนี้กันดีกว่าว่า วีซ่าประเภทนี้มีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไร รวมทั้งกลยุทธ์การกรอกใบสมัครให้ถูกต้องและต้องใช้เอกสารใดในการยื่นขอบ้างเรื่องสำคัญที่ต้องทราบก่อนสมัครวีซ่านักเรียน F1 รับทำวีซ่านักเรียนอเมริกา

การที่จะเริ่มทำการสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ F1 ได้นั้น ทางผู้สมัครจะต้องมีการติดต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเสียก่อน

เพื่อให้ทางสถานศึกษา โรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ออกจดหมายตอบรับที่เรียกว่า I20 ให้เรา

และโรงเรียนเหล่านั้นต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก U.S. Citizenship and Naturalization Service

ซึ่งจดหมายตอบรับ I20 ตัวนี้จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่านักเรียนอย่างมาก

โดยการที่จะได้จดหมายตอบรับ I20 นั้นจำเป็นจะต้องลงเรียนทางด้านวิชาการผ่านวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ   รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แต่ถ้าหากลงเรียนน้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเป็นคอร์สวิชาชีพที่นอกเหนือจากทางด้านวิชาการ หรือคอร์สฝึกอบรมใดๆ สามารถขอวีซ่าประเภท M ได้

แต่ในวันนี้เราขอพูดถึงวีซ่านักเรียนแบบ F1 มาทำความรู้จักวีซ่าประเภทนี้กันดีกว่าว่าวีซ่านักเรียนอเมริกาประเภท F-1 คืออะไร ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นขอบ้าง วีซ่านักเรียน F1  แตกต่างจากวีซ่านักเรียน J1 และ M1 อย่างไร

วีซ่า F1 มีข้อแตกต่างจากวีซ่า J1 และ M1 ในสาระสำคัญดังนี้:

วีซ่า F1 คือ วีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัวหรือนักเรียนที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดในการเดินทางกลับประเทศของตัวเองหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่นการไปเรียนภาษา คอร์สระยะสั้น 6 เดือน เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก หรือเป็นการเรียนหลักสูตรใดๆทางด้านวิชาการนั่นเอง

วีซ่า J1 คือ วีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และมีข้อผูกมัดที่จะต้องกลับประเทศของตัวเองหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่นการไป Work and Travel หรือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

วีซ่า M1 คือ วีซ่าที่ออกให้สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนในด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้วีซ่านักเรียนอเมริกาF1ไม่ผ่าน

ปัจจัยที่ทำให้วีซ่านักเรียนอเมริกาไม่ผ่านหลักๆแล้วมีอยู่ 3 กรณี ดังนี้:

-คอร์สที่ลงเรียนไปนั้นไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาที่จบมาแล้ว เช่น ถ้าผู้สมัคร VISA F1 เรียนจบปริญญาตรีด้านภาษาแล้วจะไปลงเรียนคอร์สระยะสั้นภาษาอังกฤษทั่วไปอีกก็ไม่เหมาะสม

-อายุของผู้สมัคร ในกรณีที่เรียนจบมานานแล้ว อายุมากแล้วและต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น จะค่อนข้างถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ด้วยเรื่องของวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการขอวีซ่า แต่ถ้าหากกว่าขอไปเรียนปริญญา ตรี โท หรือ เอก ที่เป็นหลักสูตรวิชาการก็จะไม่ค่อยมีปัญหา

-หลักทรัพย์หรือเงินเก็บที่จะใช้ในการไปเรียนนั้นมีไม่มากพอ จริงๆแล้วทางสถานทูตไม่ได้กำหนดว่าผู้สมัครจะต้องมีเงินมากเท่าไร แต่ผู้สมัครจะต้องพิจารณาจากระยะเวลาของคอร์สที่ผู้สมัครลงเรียนไป และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเช่น ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ถ้ายิ่งไปอยู่นานมากเท่าไรก็ควรจะแสดงจำนวนเงินที่มาก เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของประเทศสหรัฐอเมริกาในภายหลังสรุป

การทำ วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่า F1 นั้น เป็นไปเพื่อการศึกษาต่อที่อเมริกาทั้งในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย และการทำวีซ่าประเภทนี้จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากให้ระดับหนึ่ง

ดังนั้น เราแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบ หรือหากเป็นไปได้ คุณควรหามืออาชีพที่เค้ามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนี้มาช่วยทำ

เราหวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการขอวีซ่าและได้ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาต่อไป

Website : https://www.babel-translation.com/us-student-visa-f1/

2
วิธีการขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1และแนะนำขั้นตอนการทำใบสมัครในปี 2021


วีซ่านักเรียนอเมริกาF1 คือ วีซ่าที่ใช้เพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น การเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนสายวิชาชีพต่างๆ การเรียนต่อปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรอื่นๆที่มีระยะเวลามากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ซึ่งบุคคลที่ต้องการจะไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยทุนส่วนตัวไม่ได้มีองค์กรใดสนับสนุน ต้องใช้วีซ่าประเภท F-1 ในการยื่นขอ

โดยในวันนี้เรามาทำความรู้จักวีซ่าประเภทนี้กันดีกว่าว่า วีซ่าประเภทนี้มีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไร รวมทั้งกลยุทธ์การกรอกใบสมัครให้ถูกต้องและต้องใช้เอกสารใดในการยื่นขอบ้างเรื่องสำคัญที่ต้องทราบก่อนสมัครวีซ่านักเรียน F1 รับทำวีซ่านักเรียนอเมริกา

การที่จะเริ่มทำการสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ F1 ได้นั้น ทางผู้สมัครจะต้องมีการติดต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเสียก่อน

เพื่อให้ทางสถานศึกษา โรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ออกจดหมายตอบรับที่เรียกว่า I20 ให้เรา

และโรงเรียนเหล่านั้นต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก U.S. Citizenship and Naturalization Service

ซึ่งจดหมายตอบรับ I20 ตัวนี้จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่านักเรียนอย่างมาก

โดยการที่จะได้จดหมายตอบรับ I20 นั้นจำเป็นจะต้องลงเรียนทางด้านวิชาการผ่านวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ   รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แต่ถ้าหากลงเรียนน้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเป็นคอร์สวิชาชีพที่นอกเหนือจากทางด้านวิชาการ หรือคอร์สฝึกอบรมใดๆ สามารถขอวีซ่าประเภท M ได้

แต่ในวันนี้เราขอพูดถึงวีซ่านักเรียนแบบ F1 มาทำความรู้จักวีซ่าประเภทนี้กันดีกว่าว่าวีซ่านักเรียนอเมริกาประเภท F-1 คืออะไร ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นขอบ้าง วีซ่านักเรียน F1  แตกต่างจากวีซ่านักเรียน J1 และ M1 อย่างไร

วีซ่า F1 มีข้อแตกต่างจากวีซ่า J1 และ M1 ในสาระสำคัญดังนี้:

วีซ่า F1 คือ วีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัวหรือนักเรียนที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดในการเดินทางกลับประเทศของตัวเองหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่นการไปเรียนภาษา คอร์สระยะสั้น 6 เดือน เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก หรือเป็นการเรียนหลักสูตรใดๆทางด้านวิชาการนั่นเอง

วีซ่า J1 คือ วีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และมีข้อผูกมัดที่จะต้องกลับประเทศของตัวเองหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่นการไป Work and Travel หรือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

วีซ่า M1 คือ วีซ่าที่ออกให้สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนในด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้วีซ่านักเรียนอเมริกาF1ไม่ผ่าน

ปัจจัยที่ทำให้วีซ่านักเรียนอเมริกาไม่ผ่านหลักๆแล้วมีอยู่ 3 กรณี ดังนี้:

-คอร์สที่ลงเรียนไปนั้นไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาที่จบมาแล้ว เช่น ถ้าผู้สมัคร VISA F1 เรียนจบปริญญาตรีด้านภาษาแล้วจะไปลงเรียนคอร์สระยะสั้นภาษาอังกฤษทั่วไปอีกก็ไม่เหมาะสม

-อายุของผู้สมัคร ในกรณีที่เรียนจบมานานแล้ว อายุมากแล้วและต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น จะค่อนข้างถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ด้วยเรื่องของวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการขอวีซ่า แต่ถ้าหากกว่าขอไปเรียนปริญญา ตรี โท หรือ เอก ที่เป็นหลักสูตรวิชาการก็จะไม่ค่อยมีปัญหา

-หลักทรัพย์หรือเงินเก็บที่จะใช้ในการไปเรียนนั้นมีไม่มากพอ จริงๆแล้วทางสถานทูตไม่ได้กำหนดว่าผู้สมัครจะต้องมีเงินมากเท่าไร แต่ผู้สมัครจะต้องพิจารณาจากระยะเวลาของคอร์สที่ผู้สมัครลงเรียนไป และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเช่น ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ถ้ายิ่งไปอยู่นานมากเท่าไรก็ควรจะแสดงจำนวนเงินที่มาก เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของประเทศสหรัฐอเมริกาในภายหลังสรุป

การทำ วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่า F1 นั้น เป็นไปเพื่อการศึกษาต่อที่อเมริกาทั้งในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย และการทำวีซ่าประเภทนี้จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากให้ระดับหนึ่ง

ดังนั้น เราแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบ หรือหากเป็นไปได้ คุณควรหามืออาชีพที่เค้ามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนี้มาช่วยทำ

เราหวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการขอวีซ่าและได้ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาต่อไป

Website : https://www.babel-translation.com/us-student-visa-f1/

3
เครื่องอัดกาศคุณภาพสูงจาก Hitachi


เครื่องอัดกาศการทำงานของ เครื่องอัดอากาศ  คือ การอัดอากาศจำนวนมากด้วยแรงดันสูงตามที่ผู้ใช้ต้องการเข้าสู่อุปกรณ์กักเก็บแรงดัน โดยมีความแรงและความจุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องปั๊มลม

ซึ่งประโยชน์หลักของเครื่องปั๊มลมคือ แรงอัดอากาศสูงของลมที่สามารถประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน และใช้ประโยชน์ได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ดังนั้นเครื่องอัดกาศ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม

รวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือน อาทิ การสูบลมยาง การใช้ลมพ่นสี หรือใช้พ่นลมเพื่อทำความสะอาด เป็นต้น ทางเรายังมีบริการด้านอื่น ไว้คอยบริการคุณอีกหลายอย่าง


สนใจติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

55/68 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Email :  hcct@hi-comcorp.co.th

Website :  https://www.hi-comcorp.co.th/


 

4
เครื่องอัดกาศคุณภาพสูงจาก Hitachi


เครื่องอัดกาศการทำงานของ เครื่องอัดอากาศ  คือ การอัดอากาศจำนวนมากด้วยแรงดันสูงตามที่ผู้ใช้ต้องการเข้าสู่อุปกรณ์กักเก็บแรงดัน โดยมีความแรงและความจุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องปั๊มลม

ซึ่งประโยชน์หลักของเครื่องปั๊มลมคือ แรงอัดอากาศสูงของลมที่สามารถประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน และใช้ประโยชน์ได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ดังนั้นเครื่องอัดกาศ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม

รวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือน อาทิ การสูบลมยาง การใช้ลมพ่นสี หรือใช้พ่นลมเพื่อทำความสะอาด เป็นต้น ทางเรายังมีบริการด้านอื่น ไว้คอยบริการคุณอีกหลายอย่าง


สนใจติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

55/68 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Email :  hcct@hi-comcorp.co.th

Website :  https://www.hi-comcorp.co.th/


 

5
ติวสอบเข้า ป.1 สาธิตเกษตร สาธิตมศว สาธิตจุฬา รร.ราชวินิต รร.ประชานิเวศน์ รร.อนุบาลนนทบุรี รร.อนุราชประสิทธิ์ ไม่ใช้เส้น สอบติดจริง!


เตรียมความพร้อม เพื่อสอบคัดเลือกเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนของรัฐสังกัดกทม. และ สพฐ. ด้วยการฝึกทักษะ ความพร้อม และพัฒนาการของเด็ก ระดับชั้นอนุบาล 3 ขอย้ำว่า! สอบเข้า ป.1 โดยไม่ใช้เส้น และสอบติดจริง!

เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีหลายภาคส่วนกังวลในเรื่องของเด็กหลายคนว่า มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ จะมีผลต่อการสอบเลื่อนชั้น ดังนั้น ปีนี้อาจใช้เกณฑ์เดียวกับหลายประเทศ คือให้เด็กนักเรียนเลื่อนชั้นอัตโนมัติ เพราะช่วงโควิด-19 ถือว่าเด็กมีความเหลื่อมล้ำ ได้รับการเรียนการสอนไม่เท่ากัน ในความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมกันนี้ คำถามสำคัญคือว่า "ลูกมีความรู้เก่งจริงหรือเปล่า?"

แม้ว่าทางโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาจจะไม่มีการสอบเลื่อนชั้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ความรู้ของลูก จะได้รับการพัฒนาเลื่อนชั้นขึ้นไปแบบอัตโนมัติเหมือนระบบการศึกษาที่เอื้อให้อยู่ในขณะนี้ เพราะถ้ายังอยู่ในภาวะของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับใครที่มีลูกกำลังศึกษาอยู่ในชั้นป.1ในขณะนี้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะลูกจะเลื่อนขึ้นชั้นป.2โดยอัตโนมัติ แต่สำหรับลูกๆของบางคน ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาล3 แล้วกำลังจะสอบเข้าชั้นป.1 ก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวดีเสมอไป เพราะเกณฑ์การประเมินรับเด็กเข้าเรียนต่อในสถานศึกษา ยังคงต้องวัดผลจากความพร้อมของเด็ก (และความพร้อมของผู้ปกครองไม่ทางตรงก็ทางอ้อม) และนั่นคือสิ่งที่จะประมาทไม่ได้ ดังนั้นการติวสอบเข้าป.1ในเวลานี้ ยังเป็นเรื่องสำคัญ! และมีความจำเป็นมาก! สำหรับบางครอบครัว นี่เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุด!สำหรับที่วิส (WIS: world-intl-school)หรือ สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา เราจะใช้ แนวข้อสอบ ป.1 รร.สาธิต, ข้อสอบเก่า ป.1 รร.สาธิตจุฬา, ข้อสอบเก่า ป.1 สาธิตเกษตร, ข้อสอบเก่า ป.1 สาธิตมศว รวมทั้งแนวข้อสอบเก่า ป.1 หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program)เรื่องการเรียนการสอนที่ รร.ประชานิเวศน์ ป.1 หลักสูตรสองภาษา BP รร.ราชวินิต MEP ป.1 รร.อนุราชประสิทธิ์ Mini English Program ป.1 และ รร.อนุบาลนนทบุรี หลักสูตร 2 ภาษา (English Program) และ ห้องเรียน Science Mathematics Program - SMP หรือ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในขณะที่พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เราก็ช่วยได้ เพราะเราไม่ได้เน้นเรื่อง ข้อสอบเก่าเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นพัฒนาทักษะของนักเรียนทุกด้าน เพื่อเด็กนักเรียนทุกคน จะมีความพร้อมเข้าสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความพร้อมที่สุด


ที่สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา (world-intl-school) หรือ WIS มีความรักและความใส่ใจให้กับเด็กแต่ละคนที่มาเรียนอย่างเป็นส่วนตัว เพราะสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล3 เรารับชั้นละ 6 คนเท่านั้น นักเรียนระดับชั้น อนุบาล1, ประถม1, มัธยม1 รับชั้นละ 12 คน

เพื่อผลสัมฤทธิ์สูง และการคาดหวังผลที่แม่นยำ WIS ขอแนะนำหลักสูตร คอร์สติวเข้มตลอดปี (เทอม1, เทอม2, เตรียมสอบไล่, โค้งสุดท้ายก่อนสอบเข้า และ Summer ภาคฤดูร้อน) ตัดสินใจลงทะเบียนวันนี้! รับความคุ้ม - ครบ - จบ ในที่เดียว! ที่สำคัญ เรียนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข!! ภายใต้แนวความคิด - ความเข้าใจ ปรัชญาการศึกษาของเรา


สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา มุ่งเน้นปรัชญาการศึกษาให้นักเรียนมีประสบการณ์

World―Intl―School Holds The Philosophy Of Providing An Education Through Real Experiences: -DrThan


อำนวยการสอนโดย DrThan

อาจารย์ผู้ศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Education Program in Educational Management International Program
Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

Achieving Lifelong Success Comes From Developing Your Intelligence Starting Now

พัฒนาอัจฉริยภาพเริ่มต้นวันนี้เพื่อความสำเร็จตลอดชีวิต: - DrThanสถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา

world-intl-school | WIS

Location ที่ตั้ง : อาคาร The LORD is there building

เลขที่ 183/67 ชั้น G ห้อง Rm.004 ถนนแจ้งวัฒนะ - ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 37 | ตรงข้ามโฮมโปรแจ้งวัฒนะ (ฝั่งถนนเลี่ยงเมือง) ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 08-2444-2440

LINE: @world-intl-school

Website : www.world-intl-school.com

6
ติวสอบเข้า ป.1 สาธิตเกษตร สาธิตมศว สาธิตจุฬา รร.ราชวินิต รร.ประชานิเวศน์ รร.อนุบาลนนทบุรี รร.อนุราชประสิทธิ์ ไม่ใช้เส้น สอบติดจริง!


เตรียมความพร้อม เพื่อสอบคัดเลือกเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนของรัฐสังกัดกทม. และ สพฐ. ด้วยการฝึกทักษะ ความพร้อม และพัฒนาการของเด็ก ระดับชั้นอนุบาล 3 ขอย้ำว่า! สอบเข้า ป.1 โดยไม่ใช้เส้น และสอบติดจริง!

เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีหลายภาคส่วนกังวลในเรื่องของเด็กหลายคนว่า มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ จะมีผลต่อการสอบเลื่อนชั้น ดังนั้น ปีนี้อาจใช้เกณฑ์เดียวกับหลายประเทศ คือให้เด็กนักเรียนเลื่อนชั้นอัตโนมัติ เพราะช่วงโควิด-19 ถือว่าเด็กมีความเหลื่อมล้ำ ได้รับการเรียนการสอนไม่เท่ากัน ในความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมกันนี้ คำถามสำคัญคือว่า "ลูกมีความรู้เก่งจริงหรือเปล่า?"

แม้ว่าทางโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาจจะไม่มีการสอบเลื่อนชั้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ความรู้ของลูก จะได้รับการพัฒนาเลื่อนชั้นขึ้นไปแบบอัตโนมัติเหมือนระบบการศึกษาที่เอื้อให้อยู่ในขณะนี้ เพราะถ้ายังอยู่ในภาวะของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับใครที่มีลูกกำลังศึกษาอยู่ในชั้นป.1ในขณะนี้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะลูกจะเลื่อนขึ้นชั้นป.2โดยอัตโนมัติ แต่สำหรับลูกๆของบางคน ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาล3 แล้วกำลังจะสอบเข้าชั้นป.1 ก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวดีเสมอไป เพราะเกณฑ์การประเมินรับเด็กเข้าเรียนต่อในสถานศึกษา ยังคงต้องวัดผลจากความพร้อมของเด็ก (และความพร้อมของผู้ปกครองไม่ทางตรงก็ทางอ้อม) และนั่นคือสิ่งที่จะประมาทไม่ได้ ดังนั้นการติวสอบเข้าป.1ในเวลานี้ ยังเป็นเรื่องสำคัญ! และมีความจำเป็นมาก! สำหรับบางครอบครัว นี่เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุด!สำหรับที่วิส (WIS: world-intl-school)หรือ สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา เราจะใช้ แนวข้อสอบ ป.1 รร.สาธิต, ข้อสอบเก่า ป.1 รร.สาธิตจุฬา, ข้อสอบเก่า ป.1 สาธิตเกษตร, ข้อสอบเก่า ป.1 สาธิตมศว รวมทั้งแนวข้อสอบเก่า ป.1 หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program)เรื่องการเรียนการสอนที่ รร.ประชานิเวศน์ ป.1 หลักสูตรสองภาษา BP รร.ราชวินิต MEP ป.1 รร.อนุราชประสิทธิ์ Mini English Program ป.1 และ รร.อนุบาลนนทบุรี หลักสูตร 2 ภาษา (English Program) และ ห้องเรียน Science Mathematics Program - SMP หรือ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในขณะที่พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เราก็ช่วยได้ เพราะเราไม่ได้เน้นเรื่อง ข้อสอบเก่าเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นพัฒนาทักษะของนักเรียนทุกด้าน เพื่อเด็กนักเรียนทุกคน จะมีความพร้อมเข้าสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความพร้อมที่สุด


ที่สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา (world-intl-school) หรือ WIS มีความรักและความใส่ใจให้กับเด็กแต่ละคนที่มาเรียนอย่างเป็นส่วนตัว เพราะสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล3 เรารับชั้นละ 6 คนเท่านั้น นักเรียนระดับชั้น อนุบาล1, ประถม1, มัธยม1 รับชั้นละ 12 คน

เพื่อผลสัมฤทธิ์สูง และการคาดหวังผลที่แม่นยำ WIS ขอแนะนำหลักสูตร คอร์สติวเข้มตลอดปี (เทอม1, เทอม2, เตรียมสอบไล่, โค้งสุดท้ายก่อนสอบเข้า และ Summer ภาคฤดูร้อน) ตัดสินใจลงทะเบียนวันนี้! รับความคุ้ม - ครบ - จบ ในที่เดียว! ที่สำคัญ เรียนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข!! ภายใต้แนวความคิด - ความเข้าใจ ปรัชญาการศึกษาของเรา


สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา มุ่งเน้นปรัชญาการศึกษาให้นักเรียนมีประสบการณ์

World―Intl―School Holds The Philosophy Of Providing An Education Through Real Experiences: -DrThan


อำนวยการสอนโดย DrThan

อาจารย์ผู้ศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Education Program in Educational Management International Program
Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

Achieving Lifelong Success Comes From Developing Your Intelligence Starting Now

พัฒนาอัจฉริยภาพเริ่มต้นวันนี้เพื่อความสำเร็จตลอดชีวิต: - DrThanสถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา

world-intl-school | WIS

Location ที่ตั้ง : อาคาร The LORD is there building

เลขที่ 183/67 ชั้น G ห้อง Rm.004 ถนนแจ้งวัฒนะ - ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 37 | ตรงข้ามโฮมโปรแจ้งวัฒนะ (ฝั่งถนนเลี่ยงเมือง) ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 08-2444-2440

LINE: @world-intl-school

Website : www.world-intl-school.com

7
Pepperstone เป็นโบรกเกอร์ FOREX ชั้นนำ จากออสเตรเลีย


Pepperstone คือ โบรกเกอร์ FOREX ชั้นนำของโลก จากประเทศออสเตรเลีย เป็นที่นิยมอย่างมาก


Pepperstone ดีไหม ? Pepperstone เป็นโบรกเกอร์ FOREX ชั้นนำ จากออสเตรเลีย

มีความมั่นคงและความปลอดภัยสูง จดทะเบียนใบรับรอง ASIC และ FCA


Pepperstone รีวิวมีเว็บไซต์รองรับภาษาไทย มีคนไทยให้บริการ ตอบคำถามผ่านทางออนไลน์

ฝาก ถอน เงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ของไทยได้ เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 10 ปี

Website : https://www.thaifreeforex.com/th/articles/214976
#pepperstone #pepperstone ดีไหม #pepperstone รีวิว
 

8
Pepperstone เป็นโบรกเกอร์ FOREX ชั้นนำ จากออสเตรเลีย


Pepperstone คือ โบรกเกอร์ FOREX ชั้นนำของโลก จากประเทศออสเตรเลีย เป็นที่นิยมอย่างมาก


Pepperstone ดีไหม ? Pepperstone เป็นโบรกเกอร์ FOREX ชั้นนำ จากออสเตรเลีย

มีความมั่นคงและความปลอดภัยสูง จดทะเบียนใบรับรอง ASIC และ FCA


Pepperstone รีวิวมีเว็บไซต์รองรับภาษาไทย มีคนไทยให้บริการ ตอบคำถามผ่านทางออนไลน์

ฝาก ถอน เงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ของไทยได้ เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 10 ปี

Website : https://www.thaifreeforex.com/th/articles/214976
#pepperstone #pepperstone ดีไหม #pepperstone รีวิว
 

9
GMI Edge โบรกเกอร์ FOREX มีบัญชี swap free

         

GMI Edge คือ โบรกเกอร์ FOREX คุณภาพสูง จากประเทศอังกฤษ

มีบัญชี swap free เลเวอเรจสูงถึง 1:2000 มีเว็บไซต์รองรับภาษาไทย มีคนไทยให้บริการ ตอบคำถามผ่านทางออนไลน์

   

รีวิว GMI Edge

-มีออฟฟิตให้ความรู้การเทรด FOREX ฟรี ในกรุงเทพฯ

-ฝาก ถอน เงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ของไทยได้

-เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 10 ปี 
   

   #GMIedge, #GMI Edge, #GMI Edge ดีไหม , #GMI Edge รีวิว

10
รับทำเกม รับสร้างเกม รับผลิตเกม Interactive eLearning  รับทำ AR VRแอพมือถือ


รับทำ AR E-learning Interactive AR VR แอพมือถือ  ระบบลงทะเบียน


เราคือผู้นำในการผลิตสื่อมัลติมีเดียหลายประเภท

รับทำเกม Event สื่อการสอน  E-Learning แอพพลิเคชั่น มือถือ รับทำ AR VR

พวกเรามีประสบการณ์ทำงาน รับทำเกม รับทำ AR มากกว่า 10 ปี ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า

ทางเราสามารถตอบโจทย์ที่ท่านต้องการได้อย่างแน่นอน เราเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยความตื่นเต้นและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ทุกๆ Idea ของท่าน เราสามารถจะเปลี่ยนมันออกมาเป็นผลงานชั้นดีได้อย่างแน่นอน

ทีมงานของเราคุยง่ายเป็นกันเอง สามารถโทรมาปรึกษาหรือวางแผนก่อนการผลิตได้เลยครับ

ท่านสามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านช่องทางด้านล่าง

และรับชมผลงานของพวกเราได้ผ่านทางเมนู Portfolio ใน website

หวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับท่านนะครับผลงาน : https://ascript.co.th/

ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 096-946-8297

Line : @ascript


หรือคลิก : http://line.me/ti/p/~@ascript

Facebook : https://www.facebook.com/ascriptfb/

Email : contact.ascript@gmail.com

Website : https://ascript.co.th/ 

11
รับทำเกม รับสร้างเกม รับผลิตเกม Interactive eLearning  รับทำ AR VRแอพมือถือ


รับทำ AR E-learning Interactive AR VR แอพมือถือ  ระบบลงทะเบียน


เราคือผู้นำในการผลิตสื่อมัลติมีเดียหลายประเภท

รับทำเกม Event สื่อการสอน  E-Learning แอพพลิเคชั่น มือถือ รับทำ AR VR

พวกเรามีประสบการณ์ทำงาน รับทำเกม รับทำ AR มากกว่า 10 ปี ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า

ทางเราสามารถตอบโจทย์ที่ท่านต้องการได้อย่างแน่นอน เราเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยความตื่นเต้นและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ทุกๆ Idea ของท่าน เราสามารถจะเปลี่ยนมันออกมาเป็นผลงานชั้นดีได้อย่างแน่นอน

ทีมงานของเราคุยง่ายเป็นกันเอง สามารถโทรมาปรึกษาหรือวางแผนก่อนการผลิตได้เลยครับ

ท่านสามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านช่องทางด้านล่าง

และรับชมผลงานของพวกเราได้ผ่านทางเมนู Portfolio ใน website

หวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับท่านนะครับผลงาน : https://ascript.co.th/

ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 096-946-8297

Line : @ascript


หรือคลิก : http://line.me/ti/p/~@ascript

Facebook : https://www.facebook.com/ascriptfb/

Email : contact.ascript@gmail.com

Website : https://ascript.co.th/ 

12
GMI Edge โบรกเกอร์ FOREX มีบัญชี swap free

         

GMI Edge คือ โบรกเกอร์ FOREX คุณภาพสูง จากประเทศอังกฤษ

มีบัญชี swap free เลเวอเรจสูงถึง 1:2000 มีเว็บไซต์รองรับภาษาไทย มีคนไทยให้บริการ ตอบคำถามผ่านทางออนไลน์

   

รีวิว GMI Edge

-มีออฟฟิตให้ความรู้การเทรด FOREX ฟรี ในกรุงเทพฯ

-ฝาก ถอน เงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ของไทยได้

-เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 10 ปี 
   

   #GMIedge, #GMI Edge, #GMI Edge ดีไหม , #GMI Edge รีวิว

13
ทะเบียนเฮงๆ ทะเบียนมงคล เสริมดวง โชคลาภ เลขมงคล ผลรวมดี ใช้แล้วรวย


รับซื้อ-ขาย-ทะเบียนรถเฮงเฮง ทะเบียนเลขมงคล จองทะเบียนรถสวยใช้แล้วรวย บริการจัดหาอักษรตามที่ต้องการ ราคาถูกที่สุดในประเทศ

-หมวดเก่า-ใหม่
-ขายทะเบียนเลขสวย รถยนต์ กระบะ รถตู้ มอเตอร์ไซค์
-เลขทะเบียนมงคลทะเบียนเลขสวย ทะเบียนรถผลรวมดี เลขเดี่ยว ตอง เรียง หาบ คู่ และอื่นๆอีกมากมาย
-ป้ายทะเบียนประมูลกราฟฟิค  ขาว-ดำ
-เอกสารถูกต้องตามกฎหมายออกจากขนส่งโดยตรง มีเอกสารพร้อมส่งทุกวัน.
-ทะเบียนเฮงๆ ทะเบียนมงคล เสริมดวง โชคลาภ เลขมงคล ผลรวมดี ใช้แล้วรวยเราพร้อมให้คุณโทรหา 24 ชม. ยินดีให้บริการ

Tel  :  080-649-8969 (โก๋ ทะเบียนเฮงเฮง)
line : @tabienhengheng
website : www.tabienhengheng.com


#ทะเบียนรถเฮงเฮง#ทะเบียนสวย #ทะเบียนมงคล #ผลรวมดี #เฮงๆรวยๆ #เลขมงคล #ป้ายทะเบียน #ของมันต้องมี #จองทะเบียนรถ #ทะเบียนรถ #ทะเบียนเลขสวย
#ป้ายทะเบียนรถ #ป้ายกราฟฟิค #ทะเบียนvip #ทะเบียนราคาถูก


 

14
ทะเบียนเฮงๆ ทะเบียนมงคล เสริมดวง โชคลาภ เลขมงคล ผลรวมดี ใช้แล้วรวย


รับซื้อ-ขาย-ทะเบียนรถเฮงเฮง ทะเบียนเลขมงคล จองทะเบียนรถสวยใช้แล้วรวย บริการจัดหาอักษรตามที่ต้องการ ราคาถูกที่สุดในประเทศ

-หมวดเก่า-ใหม่
-ขายทะเบียนเลขสวย รถยนต์ กระบะ รถตู้ มอเตอร์ไซค์
-เลขทะเบียนมงคลทะเบียนเลขสวย ทะเบียนรถผลรวมดี เลขเดี่ยว ตอง เรียง หาบ คู่ และอื่นๆอีกมากมาย
-ป้ายทะเบียนประมูลกราฟฟิค  ขาว-ดำ
-เอกสารถูกต้องตามกฎหมายออกจากขนส่งโดยตรง มีเอกสารพร้อมส่งทุกวัน.
-ทะเบียนเฮงๆ ทะเบียนมงคล เสริมดวง โชคลาภ เลขมงคล ผลรวมดี ใช้แล้วรวยเราพร้อมให้คุณโทรหา 24 ชม. ยินดีให้บริการ

Tel  :  080-649-8969 (โก๋ ทะเบียนเฮงเฮง)
line : @tabienhengheng
website : www.tabienhengheng.com


#ทะเบียนรถเฮงเฮง#ทะเบียนสวย #ทะเบียนมงคล #ผลรวมดี #เฮงๆรวยๆ #เลขมงคล #ป้ายทะเบียน #ของมันต้องมี #จองทะเบียนรถ #ทะเบียนรถ #ทะเบียนเลขสวย
#ป้ายทะเบียนรถ #ป้ายกราฟฟิค #ทะเบียนvip #ทะเบียนราคาถูก


 

15
ยกระดับชานมไข่มุก ติดเทรนด์ แฟรนไชส์น่าลงทุน แฟรนไชส์ชานมไข่มุก สิทธิ์พิเศษ​ 10​ ท่านแรกจองใกล้เต็มแล้วน่ะค่ะ รีบเลย


*** สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า 10 แฟรนไชส์แรก ***

รับส่วนลดจากราคา 120,000 บาท ลดเหลือ 79,000 บาท​ ของแถมมากกว่า​ 60 รายการ

-ใบชาเอิร์ลเกร แท้นำเข้าจากไต้หวัน ผสมผสานกับคอลลาเจนและครีมมะพร้าว การันตีรสชาติพรีเมี่ยม ทุกเมนู

-ชานมไข่มุกผสมคอลลาเจน เริ่มต้น 19 บาท #พร้อมขยายสาขาทั่วประเทศ

**ชานมไข่มุก เป็นแฟรนไชส์น่าลงทุน ขายง่าย กำไรดี คืนทุนไวมากก**-สอนเพิ่มช่องทางขาย ผ่านทาง Foodpanda Grabfood  Lineman

-ทางแฟรนไชส์ชานมไข่มุกจำกัดพื้นที่ ไม่ให้เปิดทับซ้อนกันเด็ดขาด

-สัญญาตลอดชีพ ไม่ต้องจ่ายรายเดือน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี ไม่หักเปอร์เซ็นต์ยอดขาย

-พร้อมเมนูใหม่ๆ อัพเดทให้ฟรี ตลอดชีพเฉพาะลูกค้า10สาขาแรก

-สอนสูตรชานมไข่มุกฟรี

-ไม่มีค่าโฆษณาค่าการตลาด

-ไม่บังคับยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ

-แฟรนไชส์ชานมไข่มุกซื้อขาด จ่ายครั้งเดียวจบพร้อมเป็นเจ้าของได้ทันที

-ได้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อแบรนด์

-อุปกรณ์ครบ พร้อมเปิดร้านได้ทันที

-สอนสูตรทุกเมนู

-แฟรนไชส์น่าลงทุน ธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกของเราเน้น ขายง่าย คืนกำไรเร็วมาก*** สนใจลงทุนแฟรนไชส์ชานมไข่มุกปรึกษา ฟรี!!! สนใจสอบถามเพิ่มเติม ***
 
Line : https://line.me/R/ti/p/%40457bxmcy

Inbox FB Page : https://www.messenger.com/t/114624877111720/?messaging_source=source%3Apages%3Amessage_shortlink

Fanpage : https://www.facebook.com/collateathailand/

Website : http://www.collatea.com/


คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม :  https://drive.google.com/file/d/1YWp0Aj619lODBcZeG0F--vEvQAS3qKDn/view?usp=sharing

หรือส่งข้อความมาทางเพจ ชานมไข่มุก Colla tea

-ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

-วิเคราะห์ทำเล ประเมินรายได้เฉลี่ยต่อวันและระยะเวลาคืนทุนฟรี


หน้า:
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 14